Areál sigmyMobilní čerpací stanicePožárníciMobilní čerpací staniceNumerické modelováníAxiální ponorné míchadloPřenosný plovoucí agregát
Hlavní strana

UVB - SMĚŠOVACÍ AGREGÁTPOUŽITÍ:

 Čerpací agregát je určen pro čerpání kapalin a kapalinoplynných směsí (emulzí) a pro vzájemné mísení kapaliny a plynu, nebo dvou různých kapalin přisáváním případně dávkováním na přiváděcím potrubí čerpadla. Při čerpání směsi dochází k vytvoření dokonalé emulze. Podmínkou spolehlivého provozu je zabudování agregátu do systému, který obsahuje propojení výtlačné a sací větve čerpadla (bypas) s regulačním prvkem (ventil). Obtoková větev s průtokem QB slouží k nastavení jmenovitého pracovního režimu čerpadla QC. Nastavením obtokového poměru QB/QC lze modifikovat parametry směsi. Dávkování plynu resp. kapaliny musí být zajištěno vhodným připouštěcím orgánem v sací větvi čerpadla, přičemž lze využít podtlaku v sání čerpadla.

KONSTRUKCE:

Agregát sestává z vlastního dvoustupňového vířivého čerpadla a pohonného elektromotoru 4AP 90L-2, standardního provedení. Přenos kroutícího momentu je zabezpečen spojkou s pružným elementem k potlačení dynamických jevů. Čerpadlo je opatřeno mechanickou ucpávkou integrovanou do ložiskového tělesa.

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY:
Js sacího hrdla G1"
Js výtlač. hrdla G1"
Jmenovitý přetlak [MPa] p2-p1=0,4
Kritický podtlak v sání [MPa] p1krit= -0,04
Průtok směsi [l . min-1] 20
Doporučený obtokový poměr QB//QC=0,7
Kritický směšovací poměr (Qv/Q)krit=0,15
Hmotnost čerpadla [kg] 10,5
Otáčky čerpadla [min-1] 2865

Požadujete-li více informací prosím kontaktujte odpovědné osoby prostřednictvím záložky kontakt.