Areál sigmyMobilní čerpací stanicePožárníciPřenosný plovoucí agregátMobilní čerpací staniceNumerické modelováníAxiální ponorné míchadlo Hlavní stranaSpolečnostProduktySpolupráceVěda a výzkumKontakt
Titulek - O společnosti

O společnosti:

Reference   Osvědčení

Předmět činnosti:
 • výzkum, vývoj, projekce, výroba, opravy a odbyt v oboru čerpací techniky, dílců a příslušenství těchto strojů
 • výzkum, vývoj, projekce, výroba, opravy a odbyt v oboru malých vodních turbín a elektráren, dílců a příslušenství těchto strojů
 • výzkum, vývoj, projekce, výroba, opravy a odbyt v oboru vodokružných strojů, dílců a příslušenství těchto strojů
 • experimentální činnost v oblasti hydrauliky, pevnosti a dynamiky, včetně aplikací na ekologii, hygienu práce a provozní diagnostiku
 • poradenství v oblasti čerpací techniky, malých vodních turbín, malých vodních elektráren a vodokružných strojů včetně vydávání expertiz
 • poskytování vědecko-technických informací a normalizační činnost v oboru čerpací techniky
 • reprografické služby
 • zámečnictví
 • kovoobráběčství
 • nástrojařství
 • automatizované zpracování dat
 • poskytování software
 • zkoušení strojního zařízení (vyjma živností vázaných)
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • zprostředkovatelská činnost ve strojírenství, obchodě
 • certifikační služby - zkoušení, poradenství
Hydraulický výzkum a vývoj:
 • hydraulické návrhy průtočných částí hydrodynamických čerpadel
 • hydraulické návrhy ponorných axiálních míchadel pro čistírny odpadních vod
 • výpočty hydrodynamických sil působících na rotory a statory čerpadel
 • výpočty dynamiky proudění uvnitř hydraulických strojů s využitím programového systému CFX-TASCflow
 • inovace hydraulického řešení starších typů hydrodynamických čerpadel
 • řešení hydraulických zařízení využívajících méně obvyklých pracovních principů
Experimentální výzkum – měření na zkušebnách a stendech:
 • měření hydraulických parametrů modelových čerpadel, zkušebních čerpadel a prototypů – výkonové a kavitační zkoušky
 • ověřovací zkoušky ponorných axiálních míchadel a recyrkulačních čerpadel
Zkoušení výrobků:
 • akreditovaná zkušebna v rozsahu akreditace GOST R a systému pro jadernou energetiku
 • vydávání zkušebních protokolů
 • spolupráce s certifikačními orgány GOSSTANDARD, GOSGORTECHNADZOR, GOSATOMNADZOR
 • spolupráce s technickou, normalizační a marketingovou komisí EUROPUMP.
Výroba a dodávky:
 • axiální ponorná míchadla řady APM
 • univerzální ekologické čerpací agregáty řady UECA
 • mobilní čerpací stanice MČS
 • ponorné aerátory – mixery AM
 • čerpadla na vratné kaly řady PKC
 • plovoucí přenosné čerpací agregáty PPCA
 • vodní turbíny pro malé vodní elektrárny
 • čistící stanice odpadních vod ve spolupráci s ECOFLUID GROUP, s.r.o.
 • speciální práce a kooperace vývojové dílny

Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL) SIGMA

Činnost akreditované zkušební labolatoře navazuje na léta 1997 – 1999, kdy poprvé byl tento orgán v rámci SIGMA GROUP a.s. zřízen. V současné době byla tato činnost obnovena, ovšem v jiném právním prostředí na straně Ruské federace (RF).

Náplní činnosti akreditované zkušební laboratoře (AZL) je provádění certifikačních zkoušek shody čerpadel, čerpacích agregátů, armatur a čerpacích stanic s bezpečnostními požadavky předpisů a norem Ruské federace ve dvou větvích. Jednak v systému certifikace GOST R pro běžný průmyslový a spotřebitelský segment trhu a jednak v systému dodávek pro jaderně-energetická zařízení (systém jaderné bezpečnosti – SJB).

Výkonem činnosti AZL v rámci SIGMA GROUP a.s. je pověřen SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. (SVVÚ). Výsledkem činnosti AZL je „Zkušební protokol“, na jehož základě pak vydává příslušný ruský orgán „Certifikát shody“, což je nezbytný základní dokument pro import výrobku do Ruské federace.

V případě běžného sortimentu čerpací techniky a armatur (systém GOST R) je to certifikační orgán „NASTHOL“, který má přímou licenci Rostechregulirovania (dříve Gosstandart). V případě systému jaderné bezpečnosti (systém SJB) je to některá z akreditovaných certifikačních organizací.

Činnost AZL SIGMA je umožněna na základě dvou "atestátů" (pro systém GOST R a SJB), které byly vydány příslušnými kompetentními orgány RF. Vydání "atestátů" předcházela náročná příprava, která byla zakončena inspekčním auditem. "Atestáty" opravňují AZL SIGMA k její činnosti na tři roky, tj. do roku 2012.

Činnost AZL se od završení akreditačního procesu, tj. od února roku 2002 slibně rozběhla a kromě aktivit v oblasti výrobkové certifikace zasahuje i do sféry konzultační a poradenské. Jako příklad lze uvést podíl AZL na zajištění certifikace dodávek firmy ALSTOM Power pro paroplynovou elektrárnu v Moskvě.

© 2009 Sigma výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.