Areál sigmyMobilní čerpací stanicePožárníciMobilní čerpací staniceNumerické modelováníAxiální ponorné míchadloPřenosný plovoucí agregát
Hlavní stranaSpolečnostProduktySpolupráceVěda a výzkumKontaktnic

APM - AXIÁLNÍ PONORNÁ MÍCHADLA

Vrtule Axiální ponorné míchadlo

POUŽITÍ:

Axiální ponorná míchadla APM jsou určena k míchání, homogenizaci, tvorbě suspenze a provzdušňování médií:


KONSTRUKCE:

Ponorná axiální míchadla jsou konstruována s přímým pohonem vrtulového oběžného kola bez převodovky. Otáčky míchadla jsou dány počtem pólů elektromotoru. Kotevní část je vykonstruována tak, aby umožňovala výškové nastavení do požadované polohy.

Hydraulická část axiálního ponorného míchadla je tvořena vrtulovým oběžným kolem a bandáží, která usměrňuje proud kapaliny a zvyšuje účinnost míchání.

Mechanická část axiálního ponorného míchadla se skládá z tělesa a statoru elektromotoru, ucpávkových a ložiskových těles, hřídele s nalisovaným rotorem elektromotoru a ložisky a z tělesa a víka svorkovnice s uzlem těsnění kabelu.

Vrtulové oběžné kolo vytváří axiální proud média, který je umocňován bandáží oběžného kola. Oběžné kolo je třílopatkové, s optimálně stanoveným tvarem pro minimalizaci zachycování vláknitých nečistot.

Pohon míchadla zajišťuje vestavný indukční elektromotor s kotvou nakrátko, s vinutím o 4 – 12 pólech, s třídou izolace F. Chlazení elektromotoru je dosahováno intenzivním převodem tepla ze statoru elektromotoru do okolní obtékající kapaliny.

Připojovací kabel je typuTITANEX od francouzské firmy Cablerief-Lands de Lands, odolný vůči agresivnímu prostředí, utěsněný kabelovou ucpávkou. Pro větší typy míchadel H07RN-F6G1, 5, pro menší typy H07RN-F6G1.

Systém těsnění mezi hřídelí a tělesem míchadla je rozhodující z hlediska spolehlivosti a životnosti míchadla. Podle vlastností míchané tekutiny, především obsahu vláknin a pevných částic, zejména písku se používá těsnění v různém provedení a materiálech - vždy však systém dvojího těsnění.

Materiálové provedení je standardně litinové s nerezovou vrtulí a bandáží, u menších velikostí je variantně i celonerezové provedení.

INSTALACE, PROJEKCE:

Instalace je velmi rychlá a jednoduchá – do určité hloubky pomocí spouštěcího zařízení, kterým lze míchadlo horizontálně a vertikálně nasměrovat.

Vytipování vhodného typu míchadla a jeho umístění v nádrži se doporučuje konzultovat s výrobcem míchadel. Nesprávně zvolený typ míchadla nebo jeho nevhodné umístění v nádrži může způsobit neklidný chod, vibrace a tím zkrácení životnosti a v konečném důsledku až poruchu míchadla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Společně s míchadlem lze dodat nerezové spouštěcí zařízení, které se dá částečně upravit podle potřeb projektanta.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- výkon, otáčky a Ø vrtule je uveden v tabulce

- pH 3 – 10 (resp. 1 – 13 pro nerezové provedení)

- teplota míchaného media – do 40°C

- ponoření míchadla:

- max. 10 m

- min. 30 cm od horní části bandáže (nesmí docházet k tvorbě hladinových vírů a přisávání vzduchu - způsobuje vibrace a neklidný chod)

- míchací efekt je závislý na hustotě, viskozitě a objemu míchané kapaliny, na tvaru nádrže a na umístění míchadla v nádrži

- jištění proti přetížení:

- třífázovým jističem s motorovou charakteristikou podle skutečného zatížení

- tepelným nadproudovým relé v kombinaci se stykačem a bimetalovým čidlem, zabudovaným do statorového vinutí motoru

- rozsah nasměrování míchadla

- horizontálně dle umístění v nádrži až ± 180°

- vertikálně ±10°


Typ - Model

P

[kW]

n

[1/min]

d

[mm]

V

[m3]

APM 1412 - 0,90

0,90

464

420

90-130

APM 2312 - 2,00

2,00

464

520

200-285

APM 2312 - 3,00

3,00

464

520

300-430

APM 2312 - 4,00

4,00

464

520

400-570

APM 2312 - 5,00

5,00

464

520

500-715

APM 1008 - 0,34

0,34

690

222

34-50

APM 1008 - 0,34-N*

0,34

690

222

34-50

APM 1208 - 0,50

0,5

690

280

50-70

APM 1208 - 0,50-N*

0,5

690

280

50-70

APM 1308 - 0,70

0,7

690

280

70-100

APM 1308 - 0,90

0,9

690

280

90-130

APM 1308 - 1,10

1,1

690

280

110-160

APM 1408 - 0,60

0,6

690

280

60-85

APM 1408 - 0,90

0,9

690

280

90-130

APM 1408 - 1,10

1,1

690

350

110-160

APM 1408 - 1,40

1,4

690

350

140-200

APM 1408 - 1,80

1,8

690

420

180-260

APM 2308 - 5,50

5,5

690

590

550-785

APM 2308 - 8,80

8,8

690

590

880-1260

APM 1206 - 0,70

0,7

940

280

70-100

APM 1206 - 0,70-N*

0,7

940

280

70-100

APM 1306 - 1,40

1,4

940

280

140-200

APM 1406 - 0,90

0,9

940

280

90-130

APM 1406 - 1,40

1,4

940

280

140-200

APM 1406 - 1,80

1,8

940

350

180-260

APM 1406 - 3,00

3,0

940

350

300-430

APM 1404 - 2,10

2,1

1440

280

210-300

APM 1404 - 3,30

3,3

1440

280

330-470

APM 1404 - 4,90

4,9

1440

300

490-700

* Celonerezové provedení

P - Příkon míchadla, n - Otáčky, d - Průměr bandáže, V - Objem míchané kapaliny - pouze orientační hodnota závislá na tvaru a velikosti nádrže a na hustotě míchaného média.

Vytipování vhodného typu míchadla doporučujeme prokonzultovat s výrobcem!

SYSTÉM ZNAČENÍ:
1 mechanická ucpávka + 1 Gufero 2 mechanické ucpávky

Teplota míchaného média: do 40°C

Provozní napětí: 3 x 400 V, 50 Hz

APM-N - AXIÁLNÍ PONORNÁ MÍCHADLAPOUŽITÍ:

Axiální ponorná míchadla APM-N v celonerezovém provedení jsou určena k míchání, cirkulaci a homogenizaci medií v chemickém a potravinářském průmyslu. Jsou opatřena speciální mechanickou ucpávkou a guferem, oddělující pohonnou jednotku od míchaného média. Prostor mezi mechanickou ucpávkou a guferem je zaplněn ekologickým, popřípadě potravinářským olejem. Vhodnou volbou různých materiálů třecích kroužků ucpávky lze míchadla použít jak v kyselém, tak v abrazivním prostředí, např. při míchání cukerných roztoků a pod. Změnou tvaru a velikosti vrtule lze míchadla použít i pro kapaliny s měrnou hmotností r > 1000 kg/m3. Jako doplňkové zařízení se dodává celonerezové spouštěcí zařízení, které umožňuje plynulé vertikální nastavení a horizontální natočení v rozmezí ± 85°. Míchadlo je proti přetížení opatřeno jističem, umístěným mimo prostor míchadla.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ míchadla

Příkon
[W]

Otáčky
[min-1]

Průměr vrtule
s bandáží
[mm]

Délka míchadla
[mm]

Délka míchadla
s konzolou
[mm]

APM 1008-0,34-N

do 340

690

250

330

370

APM 1208-0,34-N

do 480

690

250

365

435


Požadujete-li více informací prosím kontaktujte odpovědné osoby prostřednictvím záložky kontakt.

Zpět