Areál sigmyMobilní čerpací stanicePožárníciPřenosný plovoucí agregátMobilní čerpací staniceNumerické modelováníAxiální ponorné míchadlo Hlavní stranaSpolečnostProduktySpolupráceVěda a výzkumKontakt
Titulek - úvodní strana sigma v.v.u.
Sigma - logo

TUEV
Mapa vlajka U.K. vlajka Russia

Sídlo:

Sigma - logo SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,s.r.o.
ul. Jana Sigmunda č. 313, Lutín
PSČ: 783 49
centrální e-mail:
IČO: 25 35 50 15
DIČ: CZ25 35 50 15

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. se sídlem v Lutíně je předním specializovaným výzkumným, vývojovým a výrobním ústavem v České republice. Pokračuje ve více jak 130-ti leté tradici čerpadlářského vývoje v kolébce výroby čerpadel SIGMA ve městě Lutín.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav je součástí SIGMA GROUP a.s., nově organizované čerpadlářské holdingové společnosti. Tradice výroby čerpadel započala v roce 1868, značka Neptunova trojzubce je registrována od roku 1922. SIGMA GROUP a.s. vyrábí a dodává do celého světa čerpadla a čerpací stanice pro energetiku, vodní hospodářství, strojírenství, zemědělství, potravinářství, stavebnictví, chemii a petrochemii i domácnosti.

Management SIGMA Výzkumný a vývojový ústav usiluje, aby ústav byl:

  • špičkovým mezinárodním pracovištěm výzkumu a vývoje v oblasti čerpadel a čerpacích zařízení
  • specializovaným vedoucím a koordinačním pracovištěm souvisejícím s technickým rozvojem, normalizací, zkušebnictvím a informatikou
  • experimentálním pracovištěm na ověřování nového výrobního programu
  • výrobcem a dodavatelem specializovaného sortimentu výrobků z oblasti ekologie

Tyto cíle společnost garantuje profesionální úrovní svých výzkumných a vývojových inženýrů, špičkovou technologií a systémem jakosti EN ISO 9001.

V případě Vašeho obchodního zájmu o zajištění výzkumných a vývojových prací a dodávek čerpacího programu nebo čerpadla Sigma kontaktujte prosím vedení společnosti.


Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o je zapojena do projektu Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku, jehož hlavním řešitelem je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.
Rozšiřující informace naleznete na webových stránkách VUT www.vutbr.cz/vav/projekty-sf/op-vvv
Název projektu: Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392
Charakteristika projektu: Projekt je zaměřen na rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti využití výpočtových simulací v energetice mezi výzkumnou organizací VUT v Brně FSI - NETME Centre a partnery z průmyslu (spol. TENZA, a.s., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., ČKD Blansko Engineering, a.s.) a komunálních služeb (Teplárny Brno, a.s.). Předmětem projektu a spolupráce je vývoj simulačních modelů a metodických postupů pro aplikaci výpočtových simulací v různých oblastech energetiky.


Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o je zapojena do projektu Hydrodynamický design čerpadel, jehož hlavním řešitelem je CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Název projektu: Hydrodynamický design čerpadel
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408
Charakteristika projektu: Projekt spojuje dlouholeté zkušenosti CENTRA HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU s vědeckým potenciálem Univerzity Palackého a dalšími partnery v kvalitativně nové uskupení pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Počítá s účastí vědců z mezinárodního prostředí, konkrétně z Finska, Číny a Ruska a aktivity komerčního partnera, holdingu SIGMA GROUP dávají předpoklady úspěšného využívání poznatků z realizace projektu v průmyslové praxi.

logo_OP_VVV

© 2018 SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.